giàn phơi thông minh

Giàn phơi thông minh Sankaku hp được ứng dụng công nghệ mới với hệ 4 thanh phơi. Trong đó có hai thanh phơi hạ xuống để phơi chăn