giấy bảo hành hòa phát

Giàn phơi thông minh hòa phát h09 2 thanh là trong